Субота, 22.02.2020, 22:54
Вітаю Вас Гість | RSS

Професійно-технічне училище №11 м. Нововолинська

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 191
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ПТУ № 11 м. Нововолинська на 2017 рік

І. Загальна частина

1.1. Ці правила є обов'язковими при проведенні прийому на навчання до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська.

1.2. До училища приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа, яка визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку в рамках державного/регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

1.7. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.8. Прийом в училище здійснюється на підставі свідоцтва про атестацію серія РД №000580, ліцензій виданих МОН України (серія АТ №582935; серія АВ №328765)

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ПТУ № 11 м. Нововолинськ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – з 900 до 1700

Вівторок – з 900 до 1700

Середа– з 900 до 1700

Четвер– з 900 до 1700

П’ятниця– з 900 до 1700

Субота – з 900до 1500

Без перерви на обід

2.3. Правила прийому до ПТУ № 11 м. Нововолинськ на 2017 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджені директором училища за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до (навчальний заклад), оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ПТУ № 11 м. Нововолинська доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Планові обсяги прийому за державним/регіональним замовленням на 2017 рік.

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

1

Загальні професії електротехнічного виробництва

53

2

Громадське харчування

56

3

Торговельно-комерційна діяльність

26

4

Сфера обслуговування

27

5

Загальні професії для всіх галузей економіки

12

Всього:

174

Форма навчання денна.

 

 

 

 

Перелік професій:

Код за державним класифі-
катором
України

Назва професії

Вимоги до освітнього
рівня
вступників

Обсяг прийому

Термін
 навчання

 

Освітньо-кваліфікаційні
рівні

Форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7212

електрогазозварник

Повна загальна середня освіта

27 осіб

1 рік

2,3 розряд

денна

2

5122

7412

кухар

кондитер

Базова середня освіта

28 осіб

3,8 роки

3 розряд

денна

Повна загальна середня освіта

28 осіб

1 рік 3 місяці

3,4 розряд

3

5220

продавець продовольчих товарів

Повна загальна середня освіта

26 осіб

1 рік

3 розряд

денна

5220

продавець непродовольчих товарів

3 розряд

4

4112

оператор комп’ютерного набору

Базова середня освіта

Повна загальна середня освіта

12 осіб

1 рік 4 місяці

2 категорія,

1 категорія

денна

4211

касир торговельного залу

2 категорія,

1 категорія

5

7212

Електрогазозварник

Базова середня освіта

 

26осіб

2,7 роки

2,3 розряд

денна

6

5141

перукар

(перукар-модельєр)

Повна загальна середня освіта

27 осіб

1 рік

перукар

денна

перукар 2 класу

 

8

7212

електрогазозварник

 

15 осіб

7,5 міс

3,4 розряд

денна

9

5141

перукар

(перукар-модельєр)

 

15 осіб

5 міс.

перукар 2 класу

 

10

5122

кухар

 

15 осіб

5 міс.

3,4 розряд

 

7412

кондитер

3,4 розряд

11

5220

продавець продовольчих товарів

 

15 осіб

5,2 міс.

2,3 розряд

 

5220

продавець непродовольчих товарів

2,3 розряд

 

Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними показниками розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу.

Обмеження з професій (спеціальностей) за віком. На навчання з професій «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів», «Оператор комп'ютерного набору, кассир торговельного залу» приймаються вступники, яким на момент закінчення училища виповниться 18 років.

Обмеження за статтю немає. На всі професії прийом здійснюватиметься для осіб чоловічої та жіночої статі.

При прийомі на навчання за професіями (спеціальностями) зарахування здійснюється за результатами співбесіди з урахуванням рейтингового списку середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Графік співбесід

Назва професії

Дата

Год.

На базі повної середньої освіти

Перукар (перукар-модельєр)

16.08.2017

12 00

Кухар,  кондитер

17.08.2017

12 00

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

21.08.2017

9 00

Електрогазозварник

18.08.2017

12 00

На базі базової середньої освіти

Електрогазозварник

18.08.2017

9 00

Кухар,  кондитер

17.08.2017

9 00

Оператор комп¢ютерного набору, касир торговельного залу (діти з обмеженими фізичними можливостями)

16.08.2017

9 00

 

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предмета:

 • професія електрогазозварник – «фізика»
 • професія кухар, кондитер – «математика»
 • професія перукар (перукар-модельєр) – «хімія»
 • професія продавець продовольчих  товарів, продавець непродовольчих товарів – «математика»
 • професія верстатник широкого профілю –«фізика»
 • професія оператор комп’ютерного набору, касир торговельного залу – «математика»

В училищі є гуртожиток на 250 місць. Місцями у гуртожитку в першу чергу забезпечуються: діти пільгових категорій та іногородні.

Строки прийому документів з 01.06.2017 по 15.08.2017.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинськ, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням, в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою Ф-086У;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
 • Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинськ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесід для абітурієнтів, які вступають на навчання з професій, де подано документів на вступ менше плану державного/регіонального замовлення
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, для абітурієнтів, які вступають на навчання з професій, де подано документів на вступ більше плану державного/регіонального замовлення

 

4.2.Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, що вступають за цільовим направленням.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії ПТУ № 11         м. Нововолинська. 

5.5. Зарахування до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного училища № 11       м. Нововолинська може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська на навчання за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

 

VI. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ПТУ № 11 м. Нововолинська. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ПТУ № 11 м. Нововолинська може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинська здійснюється управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

6.6. Правила прийому в ПТУ № 11 м. Нововолинська розроблені на підставі "Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України за № 499 від 14.05.2013 р.

 

Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829